News

This project is co-funded by the Home programme of the European Union

a transnational study into New Psychoactive Substances

HÍREK

 

Aktuális tevékenységeket

 

A projekt partnerek jelenleg különböző tanulmányok elkészítésén dolgoznak (pl. ártalmak, piaci viszonyok, kockázat észlelés, motívumok), melyeket lektorált nemzetközi folyóiratokban fognak megjelentetni. Az előzetes eredményekről különböző konferenciákon számolnak be.

 

Expert report

A ‘National Report on New Psychoactive Substances Expert Interviews in Hungary’ című kiadvány beszámoló a magyarországi szakértőkkel készített interjúkról, amelyek 2016-ban készültek. A tanulmány különböző színtereken (ártalomcsökkentés, drogambulancia) dolgozó szakértők véleményét gyűjtötte össze az új pszichoaktív szerekről, a használókról és a saját szakértői szerepükről.

A tanlmány felhívja a figyelmet arra a diszkrepanciára, amely a nagy populációs kérdőíves eredményei és a szakértők véleménye között feszül az új pszichokatív szerek elterjedtséségre és veszélyességére vonatkozóan.

 

Záró beszámoló

A projekt záró beszámolója bemutatja a kutatási eredményeket, amelyek hat országban több, mint 3000 új pszichoaktív szerhasználó körében folytatott kérdőíves vizsgálata során nyertek. Az eredmények bemutatják a használati mintázódásokat, a szerek beszerzésének módját, tájékoztatnak a piacon tapasztalható dinamikákról és a probléma kezelés módjával kapcsolatos véleményekről. Az eredmények rávilágítanak az országok és a használói csoportok közötti különbségekre.

 

 

Programme of the EU

For more information on the programme of which this project is a part, please go to the EC website here.

Copyright © All Rights Reserved.