Doel

This project is co-funded by the Home programme of the European Union

a transnational study into New Psychoactive Substances

DOEL VAN HET ONDERZOEK

Dit transnationale project richt zich rechtstreeks op de prioriteit 'Nieuwe psychoactieve stoffen', dat wil zeggen 'om de uitvoering van de EU-wetgeving inzake nieuwe psychoactieve stoffen te ondersteunen door het monitoren van de omvang en de patronen van het gebruik van dergelijke stoffen, en door het delen van best practices op preventie'. Het voorgestelde project is direct gekoppeld aan de Europese drugsstrategie 2013-2020. De belangrijkste doelstellingen zijn:

 

  1. Bepalen van patronen van NPS-gebruik binnen drie verschillende groepen
  2. Kenmerken in drie verschillende groepen van NPS gebruikers bepalen
  3. Informatie over het aanbod verzamelen
  4. Marktdynamiek voor NPS identificeren
  5. De perceptie van de juridische status van de NPS in kaart brengen
  6. Inventariseren van preventiestrategieën in de verschillende landen
  7. Best practices identificeren
  8. Verspreiden en delen van project resultaten door heel Europa

 

Het onderzoek vindt plaats in zes EU-lidstaten: Duitsland, Hongarije, Ierland, Nederland, Polen en Portugal.

 

Programme of the EU

For more information on the programme of which this project is a part, please go to the EC website here.

Copyright © All Rights Reserved.