Aktualności

This project is co-funded by the Home programme of the European Union

a transnational study into New Psychoactive Substances

Aktualności

 

Aktualne zajęcia

 

Zespół projektu jest w trakcie przygotowywania publikacji na temat różnych zagadnień związanych z NSP (np. szkody zdrowotne i społeczne, rynek NSP, ocena ryzyka, motywy używania), które będą publikowane w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Wstępne wyniki badania są również prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach.

 

Expert report

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z wywiadów z ekspertami na temat Nowych Substancji Psychoaktywnych w Polsce.

 

Raport końcowy

Raport końcowy prezentuje wyniki badania przeprowadzonego na próbie 3 tys. użytkowników z 6 krajów. Rezultaty obejmują wzory używania NSP, charakterystykę użytkowników oraz rynku, zagadnienia związane z zapobieganiem szkodom. Raport podkreśla różnice pomiędzy różnymi grupami użytkowników, a także pomiędzy poszczególnymi krajami.

 

Programme of the EU

For more information on the programme of which this project is a part, please go to the EC website here.

Copyright © All Rights Reserved.